© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna mai
ceaslov
    Condacul, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astàzi... Constantin astàzi, cu maica sa Elena, Crucea au aràtat lemnul cel  preacinstit, care este rusinea iudeilor si arma credinciosilor asupra celui  potrivnic; cà pentru noi s-a aràtat semn mare si ìn ràzboaie ìnfricosàtor.  22. Sfintii Mucenici Vasilisc si Marcel; Sfintii Pàrinti de la Sinodul al II-lea  Ecumenic.  23. Cuviosul Pàrintele nostru Mihail Màrturisitorul, episcopul Sinadei. 24. X Cuviosul Pàrintele nostru Simeon, cel din Muntele Minunat; Sfìntul  Mucenic Serapion; Sfìnta Mucenità Marciana. Dezlegare la vin si la untdelemn.  25.   A treia Aflare a cinstitului cap al Sfìntului Slàvitului Prooroc,  ìnaintemergàtorului si Botezàtorului Ioan; Sfìntul Mucenic Celestin. Dezlegare la  vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 4-lea: Ca o dumnezeiascà vistierie ascunsà ìn pàmìnt, Hristos a descoperit  capul tàu npuà, Proorocule si ìnaintemergàtorule; deci toti adunìndu-ne la  aflarea lui, cu cìntàri de Dumnezeu gràitoare, làudàm pe Mìntuitorul, Cel  ce ne mìntuieste pe noi din stricàciune, cu rugàciunile tale.  Condacul, glasul al 2-lea: Proorocule al lui Dumnezeu si ìnaintemergàtorule al harului, capul  tàu ca un trandafir preasfintit din pàmìnt aflìndu-l, tàmàduiri totdeauna  luàm, pentru ca iaràsi, ca si mai ìnainte, ìn lume propovàduiesti pocàinta.  Sau acesta, glasul al 4-lea: Podobie: Aràtatu-Te-ai astàzi lumii... Irod, ìnaintemergàtorule, fàràdelege fàcìnd, femeii a dat cinstit capul  tàu, ìntru a càrui aflare strigàm càtre tine: Cere ca tuturor sà se dàruiascà  milà.