© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
...ai pus sfârşit cumplitelor prigoniri asupra creştinilor.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai îndrăgit Biserica, prin  cele şapte Soboare a toată lumea, ca şi cu şapte stâlpi, a purtătorilor de  Dumnezeu Părinţi, şi de învăluirile eretice nevătămate ai păzit-o.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai dăruit învăţătorilor  celor de Dumnezeu înţelepţiţi şi marilor nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor  prealuminate stele, pe tăria Bisericii a străluci.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai povăţuit şi pe  stăpânitorul împărăţiei romanilor Constantin, la lumina credinţei celei  adevărate, şi prin acela ai izbăvit toată lumea de înşelăciunea multei  necredinţe. Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe  noi, zidirea Ta cea cazută, pentru numele Tău cel Sfânt.  Condacul al 8-lea: Străin şi minunat, la stejarul Mamvri, Te-a văzut Avraam pe Tine  adevăratul Dumnezeu: adică trei bărbaţi văzând, ca şi către unul a grăit:  Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu trece pe robul Tău. Deci Celor  trei, Care i s-au arătat în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, iar  unuia Dumnezeu întru o fiinţa, până la pământ s-a închinat, strigând:  Aliluia.     Icosul al 8-lea:  Cu totul pretutindenea eşti, şi totdeauna purtător de grijă pentru  toată zidirea Ta, nu numai cu puternicia nemăsuratei puterii Tale, ci şi cu  bogăţia cea atotlucrătoare; iar nouă, precum a zis Fiul Tău, că şi perii  capului  toţi  sânt număraţi la Tine ,  ca nici unul dintr-înşii să nu cadă fără