© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care păcătoşii cei care  nu s-au pocait, cu frică atunci vor auzi: Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor  în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai făgăduit ca Biserica  Ta să o păzeşti până la sfârşitul lumii nemişcată, spre a nu fi ea biruită  nici de porţile iadului.  Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe  noi, zidirea Ta cea cazută, pentru numele Tău cel Sfânt.  Condacul al 10-lea:  Vrând să mântuieşti lumea, Te-ai arătat la râul Iodanului Preasfântă  şi Dumnezeiască Treime: Tatăl întru glas din cer mărturisind pe Fiul cel  iubit; Fiul în chip omenesc primind Botezul de la rob; şi Duhul cel Sfânt  pogorându-Se în chip de porumbel peste Cel ce Se boteza. Deci întru  numele a unui Dumnezeu, însă în trei feţe: a Tatălui şi a Fiului şi a  Sfântului Duh, ne-am învăţat a lumina cu Botezul pe tot omul ce vine în  lume, cântând: Aliluia.    Icosul al 10-lea: Împărate prea veşnice, Care răsari soarele peste cei buni şi peste  cei răi; Cel ce iubeşti pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi miluieşti, spală  necurăţia noastră cea sufletească şi trupească; binevoieşte a face în noi  locaşul Tău, deşi nevrednici robi ai Tăi sântem. Pierde gândurile noastre  cele necurate, sterge faptele cele necuvioase, îndreptează limba noastră  spre a vorbi cele plăcute înaintea Ta, pentru ca, cu inima şi cu buzele  curate, cu umilinţă să strigăm:   Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, despre Care ceata  Apostolilor  învederat  vorbeste şi către  Care soborul proorocilor  pururea  priveşte.