© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
...nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în faţa Unuia-Născut  Fiului Tău; pentru aceasta cu mulţumire strigăm:  Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti  dragostea cea cu văpaie arzătoare a Serafimilor şi înţelepciunea cea  pururea luminătoare a Heruvimilor.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Împăratul cel mai  presus de scaunele cereşti, şi Domnul cel adevărat al Domniilor celor mai  presus de lume.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti tăria cea nebiruită  a Puterilor cereşti, şi atotputernice Stăpânitorule al Stăpâniilor celor  înalte.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bunavestire cea  plină de bucurie a Arhanghelilor şi propovăduirea cea fără tăcere a  Îngerilor.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti începutul a toată  începerea Începătorilor celor înţelegătoare şi a tuturor Puterilor cereşti,  Atotţiitorule poruncitor.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire şi petreci în  Lumina neapropiată; iar cu aleşii Tăi, ca şi cu niste prieteni, faţă către  faţă vorbeşti.  Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe  noi, zidirea Ta cea cazută, pentru numele Tău cel Sfânt.  Condacul al 3-lea:  Cu puterea cea nespusă a puterniciei Tale, toate le ţii; cu cuvântul  înţelepciunii Tale celei neurmate, toate le chiverniseşti; şi cu Duhul gurii  Tale, toate le înviezi şi le faci a se bucura. O, Cel în trei Sori a toate  Făcătorule , Tu ai  măsurat  cerul cu  dreapta şi  pământul cu palma , Care