© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Condacele şi Icoasele    Condacul 1:  Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Făcătorule  a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta  Treime, Căruia se închină tot genunchiul: al celor cereşti, al celor  pământeşti şi al celor de dedesubt. Pentru aceasta şi noi, ca cei ce  sântem luminaţi cu sfântul Botez întru numele Tău cel întreit sfânt, deşi  nevrednici fiind, îndrăznim a-Ţi aduce această cântare de laudă; iar Tu, ca  Făcătorul, Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul  rugăciunii robilor Tăi, şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru ca din  adâncul sufletului pururea să strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne  Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru  numele Tău cel sfânt.      Icosul 1: Arhanghelii şi Îngerii, Începătoriile şi Puterile, Scaunele şi Domniile,  stând înaintea Scaunului slavei Tale, nu pot a vesti mărimea desăvârşirilor  Tale. Heruvimii cei cu ochi multi şi Serafimii cei cu câte şase aripi,  acoperindu-şi fetele, cu frică şi cu dragoste strigau unii către alţii: Sfânt,  Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Iar noi, ca unii ce sântem praf şi cenusa cu  lesnire ar fi mai ales a iubi tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm  neaducatori aminte şi nemulţumitori, pentru atâtea îndurări revărsate  întru zidirea şi răscumpărarea cea asupra noastră, urmind doxologiei celor  de sus, cu credinţă şi cu dragoste strigăm:  Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti  înălţimea desăvârşirilor celor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate.