© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
nostru, slàvindu-L pe El ìmpreunà cu Cel fàrà de ìnceput al Lui Pàrinte si  cu Preasfìntul si bunul si de viatà fàcàtorul Lui Duh, acum si ìn pururea si  ìn vecii vecilor. Amin.  Cìntarea a 7-a:         Irmosul:  N-au slujit fàpturii cugetàtorii lui Dumnezeu, fàrà numai Fàcàtorului;  ci groaza focului bàrbàteste ìnfruntìnd-o se bucurau cìntìnd: Prealàudate  Dumnezeul pàrintilor nostri si Doamne, bine esti cuvìntat.  Pe tine te làudàm strigìnd: bucurà-te càruta Soarelui celui ìntelegàtor  si vita cea adevàratà, care ai crescut strugurele cel copt, din care curge  vinul cel ce veseleste sufletele celor ce te slàvesc pe tine cu credintà.  Ceea ce ai nàscut pe vindecàtorul tuturor oamenilor, bucurà-te  Mireasà dumnezeiascà, toiagul cel de tainà, care ai ìnflorit floarea cea  nevestejità; bucurà-te Stàpìnà, prin care ne umplem de bucurie si  mostenim viata.  Nu poate, Stàpìnà, limba cea cu podoabà vorbitoare, sà te laude pe  tine, cà te-ai ìnàltat mai presus de serafimi, nàscìnd pe ìmpàratul Hristos,  pe Care roagà-L sà ne izbàveascà din toatà nevoia pe noi cei ce ne  ìnchinàm tie cu credintà.       Slavà...  Marginile lumii te laudà pe tine si te fericesc si cu dragoste strigà  càtre tine: Bucurà-te, cartea ìn care s-a scris Cuvìntul cu puterea Tatàlui,  Ceea ce esti curatà, pe Care roagà-L, Nàscàtoare de Dumnezeu, ca sà  scrie ìn cartea vietii pe robii tài.       Si acum...  Plecàm genunchii inimii noastre, noi robii tài, si ne rugàm tie: Pleacà urechea ta, Ceea ce esti curatà, si ne mìntuieste pe noi cei ce sìntem cufundati
ceaslov