© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
ceaslov
Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de  strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai  încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin  harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăinţă,  nici umilinţă care întorc pe fii la moştenirea lor. Nu am lacrimi  mângâietoare, Stăpâne. S-a ìntunecat mintea mea cu cele lumeşti, şi nu  poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi  nu poate să se înfierbinte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu,  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăţilor, dăruieşte-mi  pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în  căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi  aşadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără  de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei  Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăseşti. Am ieşit de la Tine; ieşi  în căutarea mea. Du-mă la păşunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă  între oile turmei Tale preaalese. Hrăneşte-mă împreună cu ele din  verdeaţa dumnezeieştilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălaşul  Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este  mângâierea şi odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în  toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine,  nevrednicul, cu harul şi cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus  Hristos, în vecii vecilor. Amin.  Cântarea a 7-a:       Irmosul:        Cei trei tineri au călcat porunca potrivnică lui Dumnezeu de a se  închina chipului de aur din câmpul Deira, şi fiind aruncaţi în mijlocul  focului, răcorindu-se au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor  nostri.