© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
pururea ìn scìrbe, si apàrà-ne de toatà robia vràjmasului, Nàscàtoare de  Dumnezeu. Cìntarea a 8-a:     Irmos: Pe tinerii cei binecredinciosi... Ìn pìntece ai primit pe Cuvìntul si ai purtat pe Cel ce poartà toate, si  ai hrànit cu lapte, Ceea ce esti curatà, pe Cel ce hràneste pe toatà lumea  cu bunàvoire, Càruia cìntàm: Pe Domnul, lucrurile làudati-L si-L  preaìnàltati ìntru toti vecii.  Moise a cunoscut ìn rug taina cea mare a nasterii tale, Preasfìntà  curatà Fecioarà; iar tinerii mai ìnainte au ìnchipuit aceasta mai luminat, ìn  mijlocul focului stìnd si fiind nearsi; pentru aceea te làudàm pe tine ìntru  toti vecii.  Noi cei care mai ìnaintepentru ìnselàciune eram dezbràcati, acum ne-  am ìmbràcat ìn haina nestricàciunii prin nasterea ta; iar cei ce sedem ìn  ìntunericul pàcatelor am vàzut lumina, Fecioarà, ceea ce esti locas  luminii; pentru aceea te làudàm ìntru toti vecii.  Binecuvìntàm pe Tatàl si pe Fiul si pe Sfìntul Duh Domnul. Cei morti prin tine ìnviazà, cà ai nàscut Viata cea ìntr-un ipostas. Cei  ce mai ìnainte erau muti, acum gràiesc bine, cei ìntinati se curàtesc,  bolile se izgonesc si multimea duhurilor celor di vàzduh se biruieste,  Fecioarà, ceea ce esti mìntuirea oamenilor.        Si acum...  Ceea ce ai nàscut mìntuirea lumii, prin care ne-am ridicat de pe  pàmìnt la ìnàltime, bucurà-te cea cu totul binecuvìntatà, cere esti  acoperàmìnt si putere, zid si tàrie celor ce cìntà, Curatà: Pe Domnul,  lucrurile làudati-L si-L preaìnàltati ìntri toti vecii. 
ceaslov