© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Strana: Doamne miluieste (de trei ori).  Ìncà ne rugàm ca sà fie pàzit sfìnt locasul acesta, tara aceasta,  orasul acesta si toate orasele si satele, de boalà, de foamete, de  cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra  noastrà si de ràzboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blìnd si lesne  iertàtor sà ne fie nouà bunul si iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, si  sà-si ìntoarcà toatà mìnia care se porneste asupra noastrà, sà ne  izbàveascà pe noi de ìngrozirea Lui cea dreaptà, care este asupra noastrà,  si sà ne miluiascà pe noi.  Strana: doamne miluieste (de 40 de ori).  Auzi-ne pe noi, dumnezeule, Mìntuitorul nostru, nàdejdea tuturor  marginilor pàmìntului si a celor ce sìnt pe mare departe, si, Milostive,  milostiv fii nouà, Stàpìne, pentru pàcatele noastre si ne miluieste pe noi.  Strana: Doamne miluieste (de trei ori), iar preotul zice ecfonisul:  Cà milostiv si iubitor de oameni dumnezeu esti si Tie slavà ìnàltàm,  Tatàlui si Fiului si Sìntului Duh, acum si pururea si ìn vecii vecilor. Amin.  Apoi preotul face otpustul cel mic.
ceaslov