© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 6-lea: Cinstititorule de Dumnezeu si Dumnezeiescule Spiridoane, ascultà  rugàciunea aceasta a noastrà ìn ceasul acesta, si prin sfintele si de  Dumnezeu primitele tale rugàciuni, ne izbàveste de ràzboiul ce ne  ìnfricoseazà, precum ai izbàvit pe cei ce erau ìnvàluiti ìn mare cìnd au  chemat ajutorul tàu, pentru ca si noi, ca aceia, sà aducem lui Dumnezeu  cìntare: Aliluia!     Icosul al 6-lea:  Ierarhule a lui Hristos, cinstite slujitor al darului, soleste nouà  pàcàtosilor mijlocirile tale cele bogate càtre Stàpìnul, pentru ca sà ne  ìnvrednicim noi ticàlosii a ne ìmpàrtàsii de bunàtàtile sufletesti si  trupesti, cele fàgàduite credinciosilor crestini, si sà cìntàm tie:  Bucurà-te, Spiridoane a lui Hristos.    Bucurà-te,cinstite slujitor al darului.  Bucurà-te, vindecàtorul bolnavilor.  Bucurà-te, mir care ìmpràstii toatà durerea.  Bucurà-te, roua cea ràcoritoare de fierbìnteala patimilor celor mai  cumplite.  Bucurà-te, cà prin ale tale rugàciuni slàbànogii se ìntàresc.  Bucurà-te, de aproape ajutàtor al celor cufundati ìn multe primejdii.  Bucurà-te, cà tu rogi pe Domnul pentru toti cìti se aflà pe patul  durerilor.  Bucurà-te, cà si noi pàcàtosii cerem de la tine ajutorul.  Bucurà-te, cà vàzìnd numai chipul tàu pe icoanà toatà durerea ni se  alineazà.  Bucurà-te, mare mìngìietor al patimilor.  Bucurà-te, tera sprijinitor al celor neputinciosi.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov