© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de pocàintà càtre Domnul nostru Iisus Hristos
Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Maica lui Dumnezeu preacuratà, cautà spre mine pàcàtosul si mà  izbàveste de lantul vràjmasului, ìndreptìndu-mà pe calea pocàintei, ca sà  plìng faptele mele cu amar.  Cìntarea a 3-a:  Irmos: ìntàreste, Doamne, pe piatra màrturisirii Tale...  Cìnd se vor pune scaunele la judecata cea ìnfricosàtoare, atunci  faptele tuturor oamenilor se vor vàdi; amar va fi atunci de cei pàcàtosi,  càci vor fi trimisi la chinuri. Deci, aceea stiind, suflete al meu, de faptele  tale cele rele pocàieste-te.  Dreptii se vor bucura, iar pàcàtosii vor plìnge; ci atunci nimeni nu ne  va putea ajuta, cà faptele noastre ne vor osìndi pe noi. Drept aceea nu  ìntìrzia, ci, mai ìnainte de sfìrsit, pocàieste-te de faptele tale cele rele.  Slavà...  O, vai de mine cel mult pàcàtos, care m-am spurcat cu faptele si cu  gìndurile, neavìnd picàturi de lacrimi de la ìnvìrtosarea inimii mele; ci  acum cautà la pàmìnt, suflete al meu, si te pocàieste de faptele cele rele.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Iatà, Doamnà, Fiul tàu ne ìnvatà spre bine; iar eu, pàcàtosul, pururea  fug de cele bune; ci tu, ca o milostivà, miluieste-mà, ca sà mà pocàiesc de  faptele mele cele rele.  Cìntarea a 4-a:  Irmos: Auzit-a proorocul...  Desfàtatà si plàcutà este aici calea dezmierdàrilor, dar amarà va fi  ziua cea de apoi, cìnd se va despàrti sufletul de trup. Deci, pocàieste-te  de acestea, suflete al meu, pentru ìmpàràtia lui Dumnezeu. 
ceaslov