© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna mai
ceaslov
cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan. Cà acesta, dintre noi  cu voia lui Dumnezeu ràsàrind, ìn impàràteasca cetate a lui Constantin a  ìnflorit minunat, aducìnd Stàpìnului rod bogat si bineprimit, prin   mucenicie. Iar acum se roagà neìncetat, ìn ceruri, sà se mìntuiascà  sufletele noastre.  Condacul lui, glasul al 4-lea: Aràtatu-s-a nouà astàzi cel preaìnfrumusetat cu curàtia, tìnàrul ostas  al Mìntuitorului, luminìnd pe toti cei ce strigà: Bucurà-te, Ioane, Mare  Mucenice al lui Hristos!  13. Sfìnta Mucenità Glicheria; Cuviosul Serghie Màrturisitorul.  14. Sfintii Mucenici Isidor, cel din insula Hios si Terapont. 15. X Cuviosul Pàrintele nostru Pahomie cel Mare; Sfìntul Ahile,  arhiepiscopul Larisei, fàcàtorul de minuni. Dezlegare la vin si la untdelemn. 16. Cuviosul Pàrintele nostru Teodor cel sfintit, ucenicul cuviosului  Pahomie; Sfìntul Mucenic Isachie.  17. Sfìntul Apostol Andronic si cei ìmpreunà cu dìnsul; Sfìnta Iunia.  18. Sfìntul sfintit Mucenic Teodot, cel din Ancira; Sfintii Mucenici Petru,  Dionisie si Veniamin si cei ìmpreunà cu dìnsii; Sfìnta Hristina si cele sapte  fecioare ìmpreunà cu dìnsa.  19. Sfìntul sfintit Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei si cei ìmpreunà cu  dìnsul; Sfìnta Mucenità Chiriachi; Cuviosul Memnon.  20. Sfintii Mucenici Talaleu si Talasie; Cuviosul Marcu Postitorul. 21.   ) Sfintii Mari ìmpàrati si ìntocmai cu Apostolii Constantin si mama sa  Elena. Praznic si dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 8-lea: Chipul Crucii Tale pe cer vàzìndu-l si ca Pavel chemarea nu de la  oameni luìnd, cel ìntre ìmpàrati Apostolul Tàu, Doamne, ìmpàràteasca  cetate ìn mìinile Tale o a pus, pe care pàzeste-o totdeauna ìn pace, pentru  rugàciunile Nàscàtoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni.