© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna ianuarie
ceaslov
Troparul Praznicului, glasul 1:  Cel ce sezi pe scaunul ìn chipul focului, ìntru cei de sus, ìmpreunà cu  Pàrintele cel fàrà de ìnceput si cu dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te  naste pe pàmìnt din Fecioara, Maica Ta, cea neispitità de bàrbat, Iisuse;  pentru aceasta Te-ai si tàiat ìmprejur, ca un om , a opta zi. Slavà sfatului  Tàu celui preabun, slavà rìnduielii Tale, slavà smereniei Tale, unule  iubitorule de oameni.  Troparul Sfìntului, glasul 1:  ìn tot pàmìntul a iesit vestirea ta, cà acela a primit cuvìntul tàu, prin  care cu dumnezeiascà cuviintà ai ìnvàtat, firea celor ce sìnt ai aràtat,  obiceiurile oamenilor le-ai ìmpodobit, ìmpàràteascà preotie. Pàrinte  cuvioase, roagà pe Hristos Dumnezeu sà mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul Praznicului, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astàzi... Domnul tuturor tàiere-ìmprejur rabdà si greselile oamenilor ca un bun  le taie astàzi dìnd mìntuire lumii. Se bucurà deci ìntru cei de sus si  ierarhul Ziditorului si Purtàtorul de luminà, dumnezeiescul slujitor al lui  Hristos, Vasilie.  Condacul Sfìntului, glasul al 4-lea:   Podobie: Aràtatu-Te-ai astàzi... Aràtatu-Te-ai temei neclintit Bisericii, dìnd tuturor oamenilor domnia  cea nefuratà, pecetluiundu-se cu ìnvàtàturile tale, aràtàtorule al celor  ceresti, Vasile Cuvioase.  2. Ìnaintepràznuirea Botezului Domnului; cel ìntre sfinti Pàrintele nostru  Silvestru, papa Romei si Serghie.  3. Sfìntul Prooroc Maleahi; Sfìntul Mucenic Gordie.  4. Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Cuviosul Pàrintele nostru Teoctist,  igumenul de la kucumia Sicheliei.