© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rinduiala miezonopticii din toate zilele
ceaslov
...pentru pacea lumii te roagă, că tu eşti, Născătoare de Dumnezeu,  nădejdea noastră.               Doamne miluieşte(de 40 ori), şi rugăciunea acesta:  Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat  şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-răbdătorule, mult milostive şi mult  milosârde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi  chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,  primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră  spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte,  cugetele îndepărtează, gândurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot  necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca  prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la  cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii  vecilor. Amin.                Doamne miluieşte(de 3 ori), Slavă... Şi acum...  Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de  asemănare decât serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu, Cuvântul ai  născut, pe tine, cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.             Strana: Întru numele Domnului binecuvânteaza, Părinte.                                            Preotul:  Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântează, luminează  faţa Ta peste noi şi ne miluieşte.