© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii
Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Pe tine, Stàpìnà, ceea ce esti de Dumnezeu dàruità,  te làudàm  credinciosii, cà ai nàscut cu trup pe Dumnezeu cel làudat, pe Care roagà,  Ceea ce esti neìntinatà, sà mìntuiascà tara aceasta si poporul ei ìn pace.  Cìntarea a 7-a:  Irmos: De coborìrea lui Dumnezeu focul s-a rusinat...  Fiind voi a doua luminà din Lumina cea dintìi, sfintilor ìngeri, cu  ìmpàrtàsirea cea netrupeascà si preabogatà v-ati stràlucit. Pentru  aceasta strig: Luminati mintea mea cea pururea ìntunecatà cu patimile  vietii.  Ceata cea fericità a Apostolilor, a mucemicilor si a sfintilor prooroci,  a ierarhilor si a cuviosilor, ìmpreunà cu fericitul ìnaintemergàtorul, Te  roagà, iubitorule de oameni, sà treci cu vederea greselile noastre ale  tuturor, care strigàm Tie: Bine esti cuvìntat, Dumnezeul pàrintilor nostri.  Slavà...  Schimbà durerea sufletului meu, Hristoase, si miluieste pentru solirile  sfintilor mucenici, ale ierarhilor si ale cuviosilor Tài, si sà nu mà rusinez  cìnd voi sta ìnaintea scaunului Tàu, cà bine esti cuvìntat, Dumnezeul  pàrintilor nostri.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ca un scaun ìn chip de foc porti pe ìmpàratul fàpturii, pe Care roagà-L,  Fecioarà, ìmpreunà cu fericitele si sfintele femei, sà mà ìnvredniceascà de  ìmpàràtia Sa, pe mine cel ce cu credintà màresc ajutorul tàu. 
ceaslov