© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna iunie
ceaslov
s-a aràtat Cuvìntului lui Dumnezeu prooroc, propovàduitor, ìmpreunà  si ìnaintemergàtor.  25. Sfìnta Cuvioasà Mucenità Fevronia; Sfintii Mucenici Procopie si Orentie  cu fratii sài. 26. Cuviosul Pàrintele nostru David din Tesalonic; Sfìntul Ioan, episcopul  Gotiei. 27. Cuviosul Pàrintele nostru Samson, primitorul de stràini; Sfìntul  Mucenic Anect.  28. X Aducerea moastelor Sfintilor doctori si fàcàtori de minuni fàrà de  arginti, Chir si Ioan (vezi ianuarie 31); Sfìntul Mucenic Papia.  29. (   ) Sfintii, slàviti si ìntru tot làudati si mai-mari Apostolilor Petru si  Pavel. Praznic si dezlegare la peste. Troparul, glasul al 4-lea: Cei ce sìnteti ìntre Apostoli mai ìntìi pe scaun sezàtori si lumii  ìnvàtàtori, Stàpìnului tuturor rugati-và, pace lumii sà dàruiascà si  sufletelor noastre mare milà.  Condacul, glasul al 2-lea: Pe propovàduitorii cei tari si de Dumnezeu vestitori, càpeteniile  ucenicilor Tài, Doamne, i-ai primit ìntru desfàtarea bunàtàtilor Tale si  odihnà; cà chinurile acelora si moartea ai primit mai vìrtos decìt toatà  roada, unule Cel ce stii cele din inimà.  30.    Soborul Sfintilor slàvitilor si ìntru tot làudatilor 12 Apostoli. Praznic  si dezlegare la peste. Troparul, glasul al 4-lea: Cei ce sìnteti ìntre Apostoli... (cautà mai sus).  Condacul, glasul al 2-lea:     Podobie: Cele de sus càutìnd... Piatra Hristos, pe piatra credintei, preaslàveste luminat pe cel decìt  ucenicii mai ales si ìmpreunà cu Pavel, tot soborul celor doisprezece la  numàr, astàzi; a càror pomenire sàvìrsind, cu credintà, pe Cel ce i-a  preamàrit pe ei, ìl preaslàvim.