© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Urmàtoarele stihiri se zic dupà cìntarea a 3-a si a 6-a: Izbàveste de nevoi pe robii tài, Nàscàtoare de Dumnezeu, cà toti,  dupà Dumnezeu, la tine scàpàm ca si càtre un zid nestricat si folositor.  Cautà cu milostivire, cu totul làudatà Nàscàtoare de Dumnezeu, spre  necazul cel cumplit al trupului meu si vindecà durerea sufletului meu.  Preotul zice ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... la care pomeneste  pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieste (de 12 ori). Apoi preotul  zice ecfonisul: Cà milostiv si iubitor de oameni... si ìndatà sedealna, glasul al 2- lea: Podobie: Cele de sus càutìnd... Ceea ce esti rugàtoare caldà si zid nebiruit, izvor de milà si lumii  scàpare, cu deadinsul strigàm càtre tine, Nàscàtoare de dumnezeu,  Stàpìnà: Vino degrab si ne izbàveste pe noi din nevoi, ceea ce esti singura  grabnic folositoare.     Cìntarea a 4-a:  Irmosul:  Am auzit, Doamne, taina rìnduielii Tale, am ìnteles lucrurile Tale si am  preaslàvit Dumnezeirea Ta.  Tulburarea patimilor mele si viforul greselilor mele alinà-le, Ceea ce ai  nàscut pe domnul ìndreptàtorul, dumnezeiascà Mireasà.  Chemìnd eu adìncul milostivirii tale, dà-mi-l mie, Ceea ce ai nàscut pe  Cel milostiv si pe Mìntuitorul tuturor celor ce te laudà pe tine.  Slavà...  Ìndulcindu-ne, Preacuratà, cu harurile tale, tie cìntare de multumire  cìntàm, stiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu. 
ceaslov