© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
sufletul meu si izgonind pe amarii vràjmasi, care cautà sà mà apuce.  Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele  dumnezeiesti, ai multà ìndràznire càtre Dìnsul, sfinte ìngere. Pentru  aceasta cu càldurà, roagà-L pentru mine, ca mìntuindu-mà prin tine, te  laud folosind si acoperàmìntul tàu.  Ìn toatà viata mea, prin multà desertàciune trecìnd, de sfìrsit m-am  apropiat; ci te rog, pàzitorul meu, fii mie ajutàtor si apàràtor nebiruit, cìnd  voi trece vàmile judecàtii.  Greselile mintii mele, ràtàcirile, jefuirile, ràutàtile si cugetele cele de  rusine ale gìndurilor celor necurate si spurcate, nu ìnceta, ajutàtorul meu,  a le ìntoarce ìn gìnduri bune si ìn cugete roditoare de focul umilintii.  Iisuse, Unule-Nàscut, preabunule, biruieste cu milostivirea Ta,  multimea cea nemàsuratà a ràutàtilor mele, cu rugàciunile cele  dumnezeiesti ale slujitorului Tàu cel fàrà de trup, pe care l-ai pus mie  pàzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.  Slavà...  Toatà nàdejdea mea de mìntuire, dupà Dumnezeu, spre tine am pus  pàzitorul si purtàtorul meu de grijà si apàràtorule; fà rugàciune neìncetatà  la Dumnezeu pentru mine, luìnd ìmpreunà rugàtori si ajutàtori cetele  ìngerilor.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  ìnaltà fruntea crestinilor si surpà ìntàritàrile pàgìnilor, Nàscàtoare de  Dumnezeu, mìntuind nebiruità turma ta aceasta, ìntru care numele tàu cel  mare si mult cinstit este làudat si màrit cu credintà. 
ceaslov