© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
si ìnfricosàtoare a durerilor, care este rodul pàcatelor noastre nenumàrate  si pe care cu nesocotintà dobitoceascà le sàvìrsim ìn fiecare zi. Noi  sìntem pàcàtosi, netrebnici si plini de ràutate; iar Tu esti izvorul vietii si a  milostivirii. Nu ne làsa, doamne! Nu trece rugàciunea noastrà a  pàcàtosilor, nici nu ne ràsplàti nouà dupà nelegiuirile noastre, ci pentru cà  nu sìntem vrednici a cìstiga milostivirea prin sìrguinta cea de toate zilele,  dàruiestene-o Tu ca un ìndurat si mult milostiv.  Doamne, pentru rugàciunile Cuvioasei maicii noastre Parascheva,  dàruieste-ne nouà sànàtate si viatà ferità de toatà ràutatea si ne ìntàreste cu  Duhul Tàu cel stàpìnitor, ca din adìncul inimilor, cu bucurie, sà màrim preasfìnt  numele Tàu ìn veci. Amin. 
ceaslov