© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna aprilie
ceaslov
14. Cel dintre sfinti Pàrintele nostru Martin Màrturisitorul, papa Romei;  Sfìnta Mucenità Tomaida. 15. Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim. 16. Sfintele Mucenite fecioare Agapia, Irina si Hionia. 17. Cuviosii Pàrintii nostri Simeon episcopul, Acachie episcopul, Avdela,  Adrian si Agapet episcopul. 18. Cuviosii Pàrintii nostri Ioan, ucenicul Sfìntui Grigorie Decapolitul si  Ioan, arhiepiscopul Antiohiei; Sfintii Mucenici Sava Gotul si Cosma episcopul. 19. Cuviosul Pàrintele nostru Ioan cel de la Lavra veche; Sfintii Pafnutie si  Gheorghe.  20. Cuviosul Pàrintele nostru Teodor Trihina; sfìntul Apostol Zaheu; Sfìntul Mucenic Atanasie. 21. Sfintii sfintiti Mucenici Ianuarie episcopul si cei ìmpreunà cu dìnsul;  Teodor cel din Perga si Alexandra ìmpàràteasa; Sfìnta Mucenità Filipia; Cuviosul  Anastasie Sinaitul. 22. Cuviosul Pàrintele nostru Teodor Sicheotul; Sfìntul Natanail. 23.   ) Sfìntul slàvitul Mare Mucenic Gheorghe, purtàtorul de biruintà si  fàcàtorul de minuni. Praznic si dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 4-lea: Ca un izbàvitor al celor robiti si celor sàraci folositor, neputinciosilor  doctor, conducàtorilor ajutàtor, Purtàtorule de biruintà, Mare Mucenice  Gheorghe, roagà pe Hristos Dumnezeu sà mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul, glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce Te-ai ìnàltat... Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai aràtat lucràtor preacinstit dreptei  credinte, spicele faptelor bune aducìndu-ti tie; cà semànind cu lacrimi, cu  veselie seceri si chinuindu-te prin sìnge, pe Hristos ai luat si cu  rugàciunile tale, Sfinte, tuturor le dai iertare de greseli.  24. Sfìntul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica noastrà Elisabeta,  fàcàtoarea de minuni.