© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
       Stihirile ale aceluiasi glas, al 2-lea: Podobie: Casa Efratului... Ìngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fàrà mijlocire ìnaintea Sfintei  Treimi, nu ìnceta a te ruga pentru mine, robul tàu.  Ca cel ce ai luat tàrie de la Dumnezeu a pàzi sufletului meu nu ìnceta,  cu acoperàmìntul aripilor tale, a-l acoperi pe el pururea.  Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare pàzitor sufletului  meu, si armà asupra vràjmasilor mei, de Dumnezeu cinstitule ìnger.  Ìnvredniceste-mà pe mine sà dobìndesc ìmpàràtia cea de sus a lui  Dumnezeu, ca ìmpreunà cu tine sà cìnt cìntarea Sfintei Treimi.  Slavà...  Luminà a doua tu esti, dupà Dumnezeu, o pàzitorul meu; nu ìnceta a  ajuta ca sà vad si eu lumina Dumnezeirii cea ìn trei stràluciri.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Stàpìna ìngerilor si a oamenilor, Nàscàtoare de Dumnezeu, nu ìnceta a  ruga, Fecioarà, pe Fiul tàu pentru mine, robul tàu.  Rugàciune càtre sfìntul ìnger pàzitor Sfinte ìngere, cel ce stai ìnaintea pàtimasului meu suflet si al vietii  mele celei ticàloase, nu mà làsa pe mine pàcàtosul, nici nu te depàrta de  la mine pentru neìnfrìnarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca sà  stàpìneascà cu silnicie acest trup muritor. Ìntàreste mìna mea cea slabà  
ceaslov