© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
P R O C H I M E N, glasul al 4-lea: Pomeni-voi numele Tàu ìn tot neamul si neamul.  Stih: Ascultà, fiicà, si vezi si pleacà urechea ta si uità poporul tàu si casa  pàrintelui tàu. Apostolul  Diaconul: ìntelepciune. Din Epistola càtre Evrei a Sfìntului Apostol Pavel citire: (Vll, 7-17)  Fratilor, fàrà nici o ìndoialà, cel mai mic se binecuvìnteazà de cel mai  mare. Si aici iau zeciuialà niste oameni muritori, pe cìnd dincolo, unul  màrturisit cà este viu. Apoi, trebuie sà spunem cà, prin Avraam, a dat  zeciuialà si Levi, zeciuitorul, fiindcà el era ìncà ìn coapsele lui Avraam,  cìnd la ìntìmpinat Melchisedec. Dacà deci desàvìrsirea ar fi fost preotia  levitilor, càci Legea s-a dat poporului pe temeiul preotiei lor, ce nevoie  mai era sà se ridice un alt preot dupà rìnduiala lui Melchisedec, si nu dupà  rìnduiala lui Aaron? Iar dacà preotia s-a schimbat, urmeazà numai decìt si  shimbarea Legii. Fiindcà acela despre care se spun aceste este dintr-o  altà semintie, de unde nimeni n-a slujit altarului, prea stiut  fiindcà  Domnul nostru a ràsàrit din Iuda, iar despre semintia aceasta, cu privire la  preoti, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru si mai làmurit cà, dacà se  ridicà un alt preot dupà asemànarea lui Melchisedec, El s-a fàcut nu dupà  legea unei porunci trupesti, cu puterea unei vieti nepieritoare, càci  màrturiseste despre El: Tu esti Preot ìn veac, dupà rìnduiala lui  Melchisedec. Preotul: Pace tie. Citetul: Si duhului tàu. Aliluia..., glasul al 4-lea: Acum slobozeste pe robul Tàu, Stàpìne, dupà cuvìntul Tàu, ìn pace. Stih: Luminà spre descoperirea neamurilor.
ceaslov