© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
Veniti sà ne ìnchinàm... (de 3 ori), dupà care se citesc acesti psalmi: Psalmul 22 Domnul mà paste si nimic nu-mi va lipsi. La loc cu pàsune m-a  sàlàsluit; la apa odihnei m-a hrànit. Sufletul mi l-a ìntors, povàtuitu-m-a pe  càràrile dreptàtii, pentru numele Lui. Cà de voi si umbla ìn mijlocul mortii,  nu mà voi teme de rele; cà Tu cu mine esti. Toiagul Tàu si varga Ta,  acestea m-au mìngìiat. Gàtit-ai masà ìnaintea mea, ìmpotriva celor ce mà  necàjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu si paharul Tàu este adàpìndu-mà  ca un puternic. Si mila Ta mà va povàtui ìn toate zilele vietii mele, ca sà  locuiesc ìn casa Domnului, ìntru lungime de zile.  Psalmul 23 Al Domnului este pàmìntul si plinirea Lui; lumea si toti cei ce locuiesc  ìntr-ìnsa. Acesta pe màri l-a ìntemeiat pe el si pe rìuri l-a asezat pe el.  Cine se va sui ìn multele Domnului si cine va sta ìn locul cel sfìnt al Lui?  Cel nevinovat cu mìinile si curat cu inima, care n-a luat ìn desert sufletul  sàu si nu s-a jurat cu viclesug aproapelui sàu. Acesta va lua binecuvìntare  de la Domnul si milostivire de la Dumnezeu, Mìntuitorul sàu. Acesta este  neamul celor ce-L cautà pe Domnul, al celor ce cautà fata Dumnezeului lui  Iacob. Ridicati, càpetenii, portile voastre si và ridicati portile cele vesnice  si va intra ìmpàratul slavei. Cine este Acesta ìmpàratul slavei? Domnul cel  tare si puternic, Domnul cel tare ìn ràzboi. Ridicati, càpetenii, portile  voastre si và ridicati portile cele vesnice si va intra ìmpàratul slavei. Cine  este Acesta ìmpàratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este ìmpàratul  slavei. 
ceaslov