© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntilor Apostoli Petru si Pavel
Bucurà-te, tàinuitorule al tainelor lui Hristos.  Bucurà-te, ritorul cel bine gràitor al Bisericii.  Bucurà-te, preaìntelepte propovàduitor al lumii.  Bucurà-te, cà ìntru tine vietuieste Hristos, Care pentru lume S-a  ràstignit.  Bucurà-te, cà pìnà la al treilea cer te-ai suit.  Bucurà-te, cà la ìnàltimea raiului ai fost ràpit.  Bucurà-te, marele ìnvàtàtor al neamurilor.  Bucurà-te, al credinciosiloe prin duhul nàscàtor.  Bucurà-te, cel prin care lumea s-a luminat.  Bucurà-te, cel prin care ìntunericul s-a alungat.  Bucurà-te, Pavele Apostole!  Condacul al 3-lea: Trecìnd toatà firea celor ce sìnt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos cel  iubit al tàu, si te-ai aràtat ìmpreunà cu Dìnsul un duh, numai lui Hristos  vietuind, pe Hristos ìndràgind, pe Hristos socotindu-L ràsuflare, luminà si  dragoste, cìntìndu-i: Aliluia!      Icosul al 3-lea:  Intrìnd ìn norul cel mai presus de luminà al privirii, ti-ai muiat buzele  tale, Petre; si umplìndu-te ìntìi de Dumnezeire, ne-ai ìmpàrtàsit pe noi de  dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise; pentru  aceea glàsuim tie acestea:  Bucurà-te, ìndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule.  Bucurà-te, nàscutule al luminii celei neìnserate.  Bucurà-te, pescarule, al pescarilor mai ìntìiule.  Bucurà-te, cerule decìt cerurile mai ìnaltule.  Bucurà-te, cà te-ai aràtat al dumnezeiestii firi pàrtas.  Bucurà-te, cà pe fiii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu.  Bucurà-te, sfàtuitorule de trebuintà al Bisericii.
ceaslov