© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
Condacul al 2-lea: Vàzìnd nelegiuire si ràzvràtire ìn Israel, preamàrite profetule, te-ai  ìntristat cu duhul si ìn rìvnà petru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru  cà fiii lui Israel se ìnchinau la idolii cei urìti si de Dumnezeu cel adevàrat  se ìndepàrtau, Càruia toate ostile ceresti cu cutremur ìi strigau: Aliluia!      Icosul al 2-lea:  Mintea ìntunecìndu-si cu pornirile cele rele, Ahab, ìmpàratul cel ce  fàcea fàràdelegile, lepàdìndu-se de adevàratul Dumnezeu atottiitorul si  ìnchinìndu-se josnicului Baal, a ìnmultit ìnchinarea la idoli si nelegiuirea ìn  ìmpàràtia sa. Iar tu, Proorocule, ca un mare rìvnitor pentru Dumnezeu, cu  ìndràznealà ai ìnfruntat pe ìmpàrat, amenintìndu-l, prevestind pedeapsà  pentru el, si pentru ìmpàràtia sa, cà trei ani si sase luni nu va càdea  ploaie, nici rouà si foamete mare va fi peste tot pàmìntul. Drept aceea,  minunìndu-se de rìvna ta si de ìndràzneala ta cea mare pentru Dumnezeu,  cu iubire strigàm tie:  Bucurà-te, propovàduitorul neìnfricat al adevàrului si mare luptàtor  pentru cucernicie.  Bucurà-te, cel ce cu rìvna ta dojenesti toatà nelegiuirea.  Bucurà-te, cel ce ai ìnduplecat pe Domnul ìndelung-ràbdàtorul sà nu  pedepseascà cu desàvìrsire pe cei pàcàtosi. Bucurà-te, cel ce cu cuvìntul ai ìncuiat cerul, iar pàmìntul cel roditor l-  ai fàcut sterp.  Bucurà-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor, foamete de trei ani de  la Dumnezeu ai cerut.  Bucurà-te, cà Domnul cel Preaìnalt te-a trimis la Ahab, precum  oarecìnd pe Moise la Faraon.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua veniri a lui Hristos!
ceaslov