© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
cu cìntàri sà o cinstim.  Pentru pàcatele mele cele multe mi se ìmbolnàveste trupul si  slàbeste sufletul meu; la tine scap, ceea ce esti plinà de daruri; nàdejdea  tuturor celor fàrà de nàdejde, tu ìmi ajutà.  Stàpìna si Maica izbàvitorului, primeste rugàciunea nevrednicilor  robilor tài, ca sà fii folositoare càtre Cel ce S-a nàscut din tine, o, Stàpìna  lumii, fii mijlocitoare.  Cìntàm cu osìndie acum cìntare de bucurie tie, celei ìntru tot làudatà,  Nàscàtoare de Dumnezeu. Cu ìnaintemergàtorul si cu toti sfintii, roagà-L,  Nàscàtoare de Dumnezeu, ca sà ne mìntuiascà pe noi.  Toate ostile ìngeresti, ìnaintemergàtorul Domnului, cei doisprezece  Apostoli si toti sfintii, ìmpreunà cu Nàscàtoarea de Dumnezeu, faceti  rugàciuni ca sà ne mìntuiascà pe noi.  Milostivà fii mie, smeritului, cà afarà de tine, altà scàpare nu stiu, eu  cel ce sìnt plin de tot felul de pàcate. Miluieste-mà, nàdejdea crestinilor.  Apoi: Sfinte Dumnezeule... Preasfìntà Treime... Tatàl nostru... Cà a Ta este  ìmpàràtia... si troparele, glasul al 6-lea: Miluieste-ne pe noi, Doamne... Slavà...  Doamne, miluieste-ne pe noi... Si acum... Usa milostivirii... Preotul zice ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupà mare mila Ta, rugàmu-ne Tie,  auzi-ne si ne miluieste.  Strana: Doamne miluieste (de trei ori).  Ìncà ne rugàm pentru mila, viata, pacea, sànàtatea, mìntuirea,  cercetarea, iertarea, buna-sporire si chivernisire a robilor lui Dumnezeu  (N) si pentru ca sà li se ierte lor toatà greseala cea de voie si cea fàrà de  voie.    
ceaslov