© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Umple de bucurie inima mea, Fecioarà, ceea ce ai primit plinirea bucuriei  si ai pierdut grija pàcatului.  Slavà...  Cu stràlucirea luminii tale lumineazà, Fecioarà, negura nestiintei si o  izgoneste de la cei ce cu credintà te màrturisesc pe tine Nàscàtoare de  Dumnezeu. Si acum...  Pe mine care zac de boalà ìn locul cel de ràutate, tàmàduieste-mà  Fecioarà, si mà ìntoarce dintru nesànàtate ìn sànàtate.  Catavasia: O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptà cu noi  surpà-i, cu dreapta ta cea stàpìnitoare si atotputernicà, si celor ce sìnt ìn  scìrbe le ajutà, pe cei asupriti ìi mìntuieste si dezleagà de pàcat pe cei ce  se roagà tie, cà toate le poti cìte le voiesti.  Apoi: Cuvine-se cu adevàrat sà te fericim, Nàscàtoare de Dumnezeu, cea  pururea fericità si preanevinovatà si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce  esti mai cinstità decìt heruvimii si mai slàvità fàrà de asemànare decìt  serafimii, care fàrà stricàciune pe Dumnezeu Cuvìntul ai nàscut, pe tine  cea cu adevàrat Nàscàtoare de Dumnezeu te màrim.  Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea: Podobie: Cìnd de pe lemn... Pentru toti care scapà cu credintà ìntru acoperàmìntul tàu cel  puternic te rogi, ceea ce esti bunà; cà noi pàcàtosii nu avem altà izbàvire  càtre Dumnezeu ìn nevoi si, ìn necazuri, pururea fiind ìncàrcati cu multe  pàcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea càdem ìnaintea ta 
ceaslov