© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
pàzitorul meu, ca sà nu vàd fetele cele urìte ale diavolilor.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ceea ce esti poartà cereascà si usà de mìntuire si scarà  ìntelegàtoare, pe care Dumnezeu S-a pogorìt si om S-a suit cu ìnduràrile  tale, Curatà, ìnvredniceste-mà de ìmpàràtia cerurilor pe mine robul tàu.  Cìntarea a 8-a:  Irmosul:  De sapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor l-a ars nebuneste pentru  cinstitorii de Dumnezeu; dar vàzìndu-i pe acestia mìntuiti de o putere mai  mare, Fàcàtorului si Izbàvitorului a strigat: Tineri, binecuvìntati-L, preoti  làudati-L, popoare preaìnàltati-L ìntru toti vecii.  Dupà Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor,  povàtuitor, ajutàtor si apàràtor, preasfinte ìngere. Pentru aceasta nu  ìnceta, te rog, povàtuindu-mà, ìndreptìndu-mà si ìnvàtìndu-mà sà fac cele  cuvioase si sà-mi luminezi mintea pìnà ce mà vei ìnfàtisa mìntuit ìnaintea  lui Hristos.  Cìnd se vor pune scaunele si càrtile se vor deschide si Cel vechi de  zile va sedea si oamenii vor fi judecati si ìngerii vor sta ìnainte, si  pàmìntul se va clàtina si toate se vor ìnfricosa si se vor cutremura, atunci  aratà spre mine iubirea ta de oameni si mà izbàveste de gheenà, pe  Hristos ìmblìnzindu-L.  Acum ìn chip nevàzut mà ìnconjurà, ca niste albine fagurele, urìtorii  de Dumnezeu si pierzàtorii diavoli, ca niste pàsàri ràpitoare, ca niste vulpi  viclene si ca niste mìncàtori de cruzime; ca pàsàrile cele mìncàtoare de  stìrv, ìmprejurul meu sboarà; acoperà-mà, pàzitorul meu, precum ìsi  acoperà vulturul puii sài. 
ceaslov