© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 11-lea:  Auzind cea moartà glasul tàu, din mormìnt ti-a ràspuns la ìntrebarea  ce i-ai fàcut; si precum cu credintà ai fàcut trupul cel fàrà suflare sà dea  glas, asa cu milostivire fà si trupul meu aceasta lipsit de bunàtàti, ca sà  dobìndeascà sànàtate si mìntuire, pentru ca si eu ìmpreunà cu tine, Sfinte,  sà aduc lui Dumnezeu cìntare: Aliluia!     Icosul al 11-lea:  Doctorul sufletelor si al trupurilor, Spiridoane, care pe ìmpàràtul  Constantin l-ai izbàvit de boala ce avea, si pe copilul femeii celei de  atunci l-ai ìntors la viatà, ìntoarce si ticàlosul meu suflet cel mort de  multimea pàcatelor ce l-au cuprins din ìndemnarea diavolului, si primeste  spre platà multumirea aceasta:  Bucurà-te, tàmàduirea credinciosului ìmpàrat.  Bucurà-te, scàparea copilului femeii, cel ce era pe moarte.  Bucurà-te, cà prin tine a fost bucuratà mama copilului cel vindecat.  Bucurà-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii.  >Bucurà-te<, a zis tie ìmpàratul Constantin.  > Bucurà-te<, ti-a cìntat cu lacrimi femeia aceea cu fiul sàu.  Bucurà-te, cel ale càrui leacuri nu sint amàgitoare.  Bucurà-te, scàparea femeii celei desfrìnate care a ìndràznit a se  atinge de tine.  Bucurà-te, vàzìnd-o tu pocàindu-se, s-a curàtit desfrìnarea ei.  >Bucurà-te<, a strigat tie desfrìnata aceea, dacà a scàpat de pàcate.  Bucurà-te, tàmàduirea trupului meu.  Bucurà-te, mìntuirea sufletului meu.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov