© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Nicolae
   Icosul al 10-lea: Izbàveste-mà, Pàrinte, cu rugàciunile tale, ca si pe Vasile acela. Mà  auzi, Preacuvioase, cu auzul tàu, precum ai auzit pe voievozii cei legati.  Dà-mi mìnà de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se ìnvàluiserà ìn  mare, ca sà strig:  Bucurà-te, al doilea Moise.  Bucurà-te, tablà duhovniceascà.  Bucurà-te, haina preotiei.  Bucurà-te, mai ìnainte apàràtorul dreptàtii.  Bucurà-te, ìntunecàtorul nedreptàtii.  Bucurà-te, de Dumnezeu ìncununate ierarhe.  Bucurà-te, cel ce ìngràdesti gurile celor huluitori de Dumnezeu.  Bucurà-te, lumina cea aprinsà cu dumnezeiascà vàpaie.  Bucurà-te, cà ai stins vàpaia cea diavoleascà.  Bucurà-te, aur de Dumnezeu làmurit.  Bucurà-te, cel ce ai afundat pe satana, ca plumbul, ìn adìnc.  Bucurà-te, màrgàritar mult luminos.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 11-lea:  Tu esti pàstorul cel bun, Nicolae, cà pe turma ta o povàtuiesti càtre  pàsunea cea duhovniceascà si din izvorul raiului o adàpi pe ea. Pentru  aceea ìmpreunà cu tine strigàm lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 11-lea:  Pom al raiului fiind, Fericite, cà ai stìlpàri de rugàciuni neìncetate  càtre Dumnezeu; dà-mi mie sub umbra acelora totdeauna a mà umbri, ca  sà strig tie:  Bucurà-te, vietuitorule al locasului Celui preaìnalt.  Bucurà-te, cel ce ai ìnecat pe fiii diavolesti.
ceaslov