© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna noiembrie
ceaslov
21. (   ) Intrarea ìn bisericà a Preasfintei Stàpìnei noastre de Dumnezeu  Nàscàtoare si pururea Feciioara Maria. Praznic si dezlegare la peste. Dupà predania Bisericii, Nàscàtoarea de Dumnezeu a fost adusà ìn Templu ìn vìrstà de 3 ani si  afierosità lui Dumnezeu; a ràmas aici 11 sau 12 ani pìnà la vìrsta de 14 sau 15 ani. Atunci, ca o  fecioarà neprihànità, a fost logodità cu Iosif, dupà ìmpreunà-chibzuirea preotilor, càci pàrintii ei  muriserà cu 3 ani mai ìnainte.  Troparul, glasul al 4-lea: Astàzi ìnainte-ìnsemnarea bunàvointei lui Dumnezeu si propovàduirea  mìntuirii oamenilor, ìn Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se aratà si  pe Hristos tuturor mai ìnainte ìl vesteste. Acesteia si noi cu mare glas sà-i  strigàm: Bucurà-te, plinirea rìnduielii Ziditorului!    Condacul, glasul al 4-lea:       Podobie: Cel ce Te-ai ìnàltat... Preacuratà, Biserica Mìntuitorului, càmara cea de mult pret si  Fecioara, sfintità vistieria slavei lui Dumnezeu, astàzi se aduce ìn casa  Domnului, ìmpreunà aducìnd harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudà  ìngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul ceresc.  22. Sfintii Apostoli Filimon, Onisim si Arhip, si cei ìmpreunà cu dìnsii; Sfìnta Mucenità Cecilia. 23. Cei ìntre sfintii Pàrinti nostri: Grigorie, episcopul Acragandelor si  Amfilohie, episcopul Iconiei; Cuviosul Sisinie. 24. Sfintii Mucenici Clement, papa Romei si Petru al Alexandriei. 25. X Sfìnta mare Mucenità Ecaterina; Sfìntul Mare Mucenic Mercurie. Ìn  aceastà zi se odovàieste praznicul intràrii ìn Bisericà. Dezlegare la vin si la  untdelemn. 26. Cuviosul Pàrintele nostru Alipie stìlpnicul si Cuviosul Stelian Paflagonul. 27. X Sfìntul Mare Mucenic Iacov Persul; Cuviosul Natanail; Sfìntul Onufrie.  28. X Sfìntul Cuviosul Mucenic Stefan cel Nou; Sfìntul Mucenic Irinarh.