© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
ceaslov
...este neâncăput; şi ai să te arăţi Născătoare Celui ce a răsărit din  Tatăl, mai înainte de luceafăr.  Stih: Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului.  Cuvântul, Cel ce este împreună veşnic cu Tatăl cel fără de început,  nedespărţindu-Se de Cel de sus, acum a venit la cei de jos, pentru  preamarea Sa milostivire, făcându-i-se milă de alunecarea noastră şi  luând sărăcia lui Adam, S-a închipuit în cel străin.  Stih: Tot pământul să se închine Ţie şi să cânte Ţie. Cuvântul cel mai presus de fiinţă, care este din Tatăl din veci şi din  Maică sub vremi, arătându-Se lumii, chipul robului primeşte şi Se face  trup, neosebindu-Se de Dumnezeire, şi zideşte pe Adam în pântecele  aceleia, care L-a zămislit pe Dânsul fără de sămânţă.  Slavă... Şi acum..., glasul al 2-lea:  Astăzi binevesteşte Gavriil celei pline de har: Bucură-te, Maică, Ceea  ce eşti fecioară şi nu ştii de nuntă. Nu te mira de chipul meu cel străin,  nici nu te spăimânta, că arhanghel sânt. Şarpele a înşelat pe Eva  oarecând, iar eu acum binevestesc ţie bucurie: Vei rămâne fecioară, dar  vei naşte pe Domnul, Preacurată.  Apoi: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă... Şi acum..., Veniţi să ne  închinăm... (de 3 ori). Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea... Apoi se  cântă de trei ori, pe glasul al 8-lea: Dumnezeu este Domnul... şi tot de 3 ori,  troparul acesta:   Porunca cea cu taină luând-o întru cunoştinţă cel fără de trup, în  casa lui Iosif degrab a stătut înainte, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel  ce a plecat, cu pogorârea, cerurile, încape fără schimbare, tot, întru tine;  pe Care  şi văzându-L în pântecele tău, luând chip de rob, mă spământez a