© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Nicolae
ca sà strig tie: Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!     Icosul 1:  Aràtatu-te-ai ìn vis ìmpàratului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru  moartea voievozilor acelora l-ai ìngrozit pe el si degrab ascultìnd de  porunca ta, Nicolae, a poruncit sà-i slobozeascà pe dìnsii. Pentru aceea ei  au fost cuprinsi de bucurie si de fricà; iar eu cu dìnsii strig tie, Nicolae:  Bucurà-te, capul cel sfintit.  Bucurà-te, cel ce ai sfàrìmat capul cel diavolesc cu rugàciunile tale.  Bucurà-te, slujitorule al ìmpàratului tuturor.  Bucurà-te, ajutàtorul celor credinciosi.  Bucurà-te, ìntàrirea Ortodoxiei.  Bucurà-te, pierzàtorul celor fàrà de lege.  Bucurà-te, cel ce esti ìnsuflat cu suflarea Duhului Sfìnt.  Bucurà-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor.  Bucurà-te, cel ce esti dimpreunà vorbitor cu ìngerii.  Bucurà-te, izgonitorul demonilor.  Bucurà-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte.  Bucurà-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 2-lea: Pe pàmìnt, al doilea ìnainte-mergàtor te-ai aràtat, Nicolae, spre mustrarea  fàràdelegilor; cà acela a mustrat pe Irod, fàcàtorul fàràdelegii, iar tu ai rusinat  pe Arie cel orbit cu eresul; si toatà lumea ai voit sà o curàtesti de ìnvàtàturile  lui cele nedrepte, si sà luminezi turma ta, ca un pàrinte si ìnvàtàtor. Pentru  aceea strigàm lui Dumnezeu: Aliluia! 
ceaslov