© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Într-un cuget al rătăcirii căzând oarecând fiii omeneşti, turnul  mândriei au socotit a zidi; iar Tu, arătând o Stăpânie în trei Ipostasuri, ai  zis Celui de o fiinţă făcătorul Fiului Tău şi Duhului: Veniţi să amestecăm  limbile lor.  Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe aceeaşi fire şi Dumnezeire cu  credinţă o slăvim, pe cea în trei feţe, însă pe un Făcător a toată făptura  cea văzută şi nevăzută.    Slavă...  Când ne va cuprinde pe noi întunericul morţii, atunci, o, Făcătorule  cel fără de moarte în trei Sori, porunceşte a se depărta de la noi  stăpânirea întunericului şi a ne face pe noi părtaşi Luminii Tale celei  veşnice. Şi acum...  Ceea ce eşti mai curată decât toată curăţia, întru care Cel ce singur  este fără de păcat, Biserică Lui şi-a făcut; cu rugăciunile tale izbăveşte-ne  pe noi de faptele noastre cele rele, de cugete viclene şi de vorbe  necurate.   Cântarea a 6-a:  Irmosul:  Curăţie şi mântuire, Stăpâne Hristoase, ai strălucit nouă din  Fecioara. Ca, precum din rânza fiarei celei din mare pe Proorocul Iona, să  scoţi din stricăciune cu totul pe Adam cel căzut cu tot neamul.  Ştim, Preasfântă Treime, că nimic spurcat nu va intra în cămara Ta  cea prealuminoasă; iar noi chiar de toată necurăţia plini fiind, de vei voi,  poţi a ne curăţi; deci curăţeşte-ne pe noi şi în locaşurile Tale cele cereşti  ne sălăşluieşte.   Arătatu-Te-ai de demult lui Avraam la stejarul Mamvri în trei feţe, Cel ce eşti unul de o fire şi de o voinţă, mai înainte cu aceasta închipuind ...