© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna noiembrie
ceaslov
14.   Sfìntul si ìntru tot làudatul Apostol Filip, unul din cei 12 Apostoli si  Sfìntul Grigore Palama arhiepiscopul. Dezlegare la peste. Troparul Apostolului, glasul al 3-lea: Apostole Sfinte Filipe, roagà pe milostivul Dumnezeu, ca sà dea  iertare de greseli sufletelor noastre.  Condacul, glasul al 8-lea:      Podobie: Ca o pìrgà a firii... Ucenicul si prietenul Tàu si urmàtorul patimilor Tale, lumii Dumnezeu  pe Tine Te-a propovàduit, de Dumnezeu gràitorul Filip. Pentru ale càrui  rugàciuni, de vràjmasii cei fàrà de lege, Biserica Ta si cetatea Ta o  pàzeste pentru Nàscàtoarea de Dumnezeu, mult Milostive.  15. Sfintii Mucenici si màrturisitori: Gurie, Samona si Aviv diaconul. Din  aceastà zi se ìncepe postul Nasterii Domnului. 16. X) Sfìntul Apostol si Evanghelist Matei. Dezlegare la vin si la  untdelemn. 17. X Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru Grigorie, episcopul Neocezareii,  fàcàtorul de minuni; Cuviosul Lazàr Zugravul.  18. Sfintii Mucenici Platon,Roman si Zachei. 19. Sfìntul Prooroc Avdie; Sfìntul Mucenic Varlaam.  20. Ìnainte-pràznuirea ìntràrii ìn bisericà a Preasfintei de Dumnezeu  Nàscàtoarei; Pàrintele nostru Proclu, patriarhul Constantinopolului; Sfintii  Mucenici Anatolie si Dasiu pruncul.    ) Cuviosul Pàrintele nostru Grigorie Decapolitul (ale càrui sfinte moaste  se aflà ìn sfìnta Mìnàstire Bistrita din judetul Vìlcea). Troparul Sfintilor, glasul al 4-lea: Dumnezeul pàrintilor nostri, Care faci pururea cu noi dupà blìndetile  Tale, nu depàrta mila Ta de la noi, ci pentru rugàciunile lor, ìn pace  ìndrepteazà viata noastrà.  Troparul ìnainte-pràznuirii, glasul al 4-lea: Bucurie mai ìnainte ne ìncredinteazà nouà Ana astàzi, rod potrivnic  ìntristàrii odràslind, pe singura pururea Fecioara, pe care o si aduce