© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Antonie cel Mare
Condacul al 7-lea: Ràmìnìnd ìn muntii pustiului Marele Antonie, hranà de la cei de altà  credintà avea; apoi, lucrìnd pàmìntul, cu grìu si cu finice se hrànea, fiarele  ìnfricosìndu-se, iar pe credinciosi ìndemnìndu-i a cìnta lui Dumnezeu:  Aliluia!     Icosul al 7-lea:  Nou oras ai aràtat adìncimea pustietàtii, Antonie fericite, cel  deopotrivà cu ìngerii; càci ca un alt Ierusalim si Sinai muntele tàu te-a  preamàrit si, ca un alt Moise si Ilie, aràtìndu-te, auzi acestea:  Bucurà-te, al doilea Moise cu faptele.  Bucurà-te, al doilea Ilie cu chipurile.  Bucurà-te, cel ce blìndetii lui david te-ai asemànat.  Bucurà-te, cel ce càràrile Botezàtorului ai urmat.  Bucurà-te, cel ce ai izvorìt apà monahilor ìn loc ìnsetat.  Bucurà-te, cel ce lui Pavel cel simplu te-ai asemànat.  Bucurà-te, cel ce ìn fiecare zi ai sfàtuit pe monahi.  Bucurà-te, cel ce ai povàtuit ìn deosebi pe cei gresiti.  Bucurà-te, cel ce ai vindecat pe cei orbi.  Bucurà-te, cel ce ai ìndreptat pe cei slàbànogi.  Bucurà-te, cel ce ai gonit patimile cele sufletesti.  Bucurà-te, cel ce ai vindecat durerile cele trupesti.  Bucurà-te, Pàrinte Antonie!  Condacul al 8-lea: Stràinà minune! Vàzìnd vìnzarea ìn multe feluri, nicidecum nu te-ai  spàimìntat, de trei ori fericite; iar vìnàtorul, dumnezeiasca ta fatà vàzìnd, de  fricà fiind cuprins, ìndatà a murit, fàcìndu-te tu pildà tuturor celor ispititi a  striga lui Dumnezeu: Aliluia! 
ceaslov