© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de pocàintà càtre Domnul nostru Iisus Hristos
Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ajutàtoare minunatà si grabnicà tuturor oamenilor, Maica lui  Dumnezeu, ajutà-mi mie nevrednicului, cà sufletul meu cel pàcàtos  aceasta a voit.  Cìntarea a 6-a:  Irmos: Strigat-am cu toatà inima mea...  Pe pàmìnt viatà desfrìnatà am vietuit si sufletul al ìntuneric l-am dat;  dar acum, milostive Stàpìne, izbàveste-mà de toatà robia vràjmasului si  mà ìntelepteste ca sà fac voia Ta.  Cine face unele ca acestea, precum face u? Precum zace porcul ìn  tinà asa si eu slujesc pàcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mà din  trìndàvirea aceasta si-mi dà mie inimà ca sà fac voia Ta.  Slavà...  Scoalà-te, omule ticàlos, aleargà càtre Dumnezeu màrturisind  pàcatele tale, si cazi làcrimìnd si suspinìnd; iar Acela, ca un ìndurat, va da  tie ajutor ca sà faci voia Lui.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Nàscàtoare de Dumnezeu, Fecioarà preacuratà, pàzeste-ne pe noi de  ràutàtile vràjmasului celui vàzut si celui nevàzut si primeste rugàciunile  noastre si le du pe acestea Fiului tàu, si-mi dà minte ca sà fac voia ta.  CONDACUL, glasul al 6-lea: Suflete al meu, pentru ce te ìmbogàtesti ìn pàcate? Pentru ce faci  voia diavolului? Ìn ce-ti pui nàdejdea? Pàràseste-te de acesta si te  ìntoarce càtre Dumnezeu strigìnd: ìndurate Doamne, miluieste-mà pe mine  pàcàtosul.
ceaslov