© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
  ACATISTUL CUVIOASEI MAICII    NOASTRE PARASCHEVA  Dupà obisnuitul ìnceput (vezi Acatistul Preasfintei Treimi), se zice: Acest tropar, glasul 1: ìntru tine Maicà cu osìndire s-a mìntuit cea dupà chip, cà luìnd crucea  ai urmat lui Hristos si lucrìnd a ìnvàtat sà nu se uite la trup càci este  trecàtor, ci sà poarte grijà de suflet, de lucrul cel nemurilor. Pentru  aceasta si cu ìngerii ìmpreunà se bucurà Cuvioasa Maicà Parascheva,  duhul tàu.     Condacele si Icoasele  Condacul 1:  Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prinos de  umilintà ìi aducem noi nevrednicii pàcàtosi pentru mijlocirile sale. Cà mari  daruri ne-am ìnvrednicit a dobìndi, de la izvorul cel pururea curgàtor de  bunàtàti al Mìntuitorului nostru si sà-i cìntàm: Bucurà-te Parascheva, 
ceaslov