© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
A C A T I S T U L       Sfìntului Acoperàmìnt al Maicii Domnului Dupà obisnuitul ìnceput (vezi Acatistul Preasfintei Treimi) se zice: Troparul, glasul al 4-lea: Astàzi, poporul cel binecredincios, luminat pràznuind, umbriti fiind de  venirea ta, Maica lui Dumnezeu, si càutìnd càtre preacinstità icoana ta cu  umilintà gràim: Acoperà-ne pe noi cu cinstitul tàu Acoperàmìnt, si ne  scapà de tot ràul, rugìnd pe Fiul tàu, Hristos Dumnezeul nostru, sà  mìntuiascà sufletele noastre.     Condacele di Icoasele     Condacul 1:  ìmpàràtesei celei alese mai ìnainte de veci, ìmpàràtesei celei mai ìnalte  decìt toatà fàptura cerului si a pàmìntului, care a venit oarecìnd la rugàciune la  biserica din Vlaherne si se ruga pentru cei din ìntuneric, acesteia si noi, 
ceaslov