© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
A Te înţelege pe Tine în chip desăvârşit nici puterile îngereşti cele  nematerialnice nu pot, Treime cea fără de început. Iar noi, cu buze de  tină, mai ales neurmată bunătatea Ta către noi, cei nevrednici, îndrăznim  a o cânta şi a o slăvi.  Slavă...  Unime dumnezeiască cea în trei Lumini, alungă toată ceaţa  păcatelor şi a patimilor noastre, şi de razele Tale cele luminoase cu  umbrirea cea preadulce ne învredniceşte, pentru ca să putem umbla fără  de împiedicare pe calea poruncilor Tale, ca fii ai Luminii.      Şi acum...  Biserică cinstită te-ai arătat a Treimii, în care Tatăl cu dragoste, Fiul  cu trupul, Duhul Sfânt cu a Sa venire, locaş Şi-au facut, singurul  adevăratul Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L pentru noi, folositoare,  Ceea ce toate le poţi câte le voieşti.  Cântarea a 3-a:      Irmosul:  Rupt-au legăturile pântecului celui sterp şi ocara cea de nerăbdat,  singura rugăciunea proorociţei Ana de demult, ceea ce purta duh umilit  către Cel puternic şi Dumnezeul cunoştinţelor, Care a făcut-o roditoare.   Te mărturisim în trei Ipostasuri, Doamne Dumnezeul nostru, şi toate  simţirile sufletului şi ale trupului nostru plecându-le, cu umilinţă strigăm:  Nu numai că nu sântem vrednici a Te chema pe Tine, dar nici a căuta la  înălţimea slavei Tale celei în trei străluciri.