© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
A doua parte a lucràrii prezintà mai mult interes, càci datele  cuprinse ìn capitolele 15 si 16 pot fi socotite un izvor pretios pentru  istoricul “neorìnduielilor” din Biserica constantinopolitanà, ìntre anii  1584-1585, pe care pìnà acum le cunosteam numai din Chronograful lui  Dorotei al Monembasiei, Bιβλίον ίστορικόν, oferind multe amànunte care  lipsesc din Chronograful lui Dorotei. Se pune ìntrebarea de unde si-a luat  Matei materialul pe care ìl trateazà ìn aceastà parte a doua a scrierii  sale? Autorul ne spune cà a utilizat izvoare istorice, dacà, cel putin, asa  ìntelegem termenul τα ύπομvήματα, folosit la ìnceputul capitolului al 14-  lea, si nu ca amintiri personale. Multele inexactitàti prezentate ìn  lucrarea lui Matei si evenimente neconfirmate de nici o altà sursà  istoricà, ba aflìndu-se ìn contradictie cu unele din izvoarele istorice  pàstrate, par a indica faptul cà Matei nu a utilizat izvoare scrise, ci  pentru cea mai mare parte a scrierii sale a asternut ìn scris ceea ce a  auzit de la altii. Iar ìn ce priveste neorìnduielile din Bisericà, pìnà cel  mult la depunerea lui Teolipt, naratiunea sa, datorità exacitàtii datelor  pe care le contine, desigur se bazeazà pe amintiri personale, pe fapte pe care probabil a fost martor, chiar dacà nu direct implicat.